PROIECTUL SOCIO-EDUCATIV

CENTRUL DE PLASAMENT "CĂMINUL LA SALLE "


Denumirea proiectului este inspirată de numele Sfântul Ioan de La Salle, fondator al călugărilor laici din Congregaţia "FRAŢII ŞCOLILOR CREŞTINE" (FSC) și patron special al tuturor educatorilor creștini.  Înfiinţată în Franţa secolului al XVII-lea, FSC este o persoană juridică recunoscută ca atare în peste 82 de ţări din cele cinci continente. Este constituită din călugări (R 2) Frați, şi are ca finalitate educaţia umană şi creştină a copiilor şi tinerilor, în special a celor mai săraci, potrivit misiunii pe care i-a încredinţat-o Biserica (Regula 3).
Este situat în incinta Mănăstirii La Salle și dispune de toate resursele umane și de toată structura materială necesare pentru cazarea beneficiarilor, pregătirea hranei, servirea mesei, învățarea lecțiilor și realizarea  temelor, consiliere, spălarea rufelor, încălzirea de la centrala proprie pe gaz metan sau motorină, practicarea sportului în echipă, sală de jocuri, bibliotecă, parc, grădină și livadă.
Recunoașterea oficială pentru căminul La Salle s-a obținut în decembrie 2003 sub tutela Congregației FSC. După chiar 10 ani de existență sub patronajul Congregației FSC, în luna decembrie 2013 căminul trece sub patronajul Asociației ”Institutul Sf. Ioan de La Salle”, fapt care, cel puțin teoretic, deschide noi posibilități de finanțare atât din țară cât și din afară. Căminul are o capacitate de 16 locuri.
Serviciul de educație formală este asigurat în școlile publice din orașul Iași. Actualmente avem copii care frecventează cursuri la zi sau la seral (liceu): gimnaziu, licee tehnologice, liceu teologic ca și programul ”A doua șansă”. Cursurile școlare se țin de regulă dimineața, începând cu orele 8 și se prelungesc pentru cei mai mari până la orele 15 după care toți revin cămin, casa lor temporară.
După-amiaza copiii urmează programul căminului, de educație non formală, umană și creștină prin diverse activități: servirea mesei, timp liber, timp de studiu, jocuri, activități gospodărești, utilizarea calculatoarelor, TV, ateliere de creație, limbi străine, sport, întâlniri tematice, consilii și consiliere. În weekend plimbări prin oraș, vizite, drumeții…
Finanţarea costurilor a fost asigurată mereu din diferite surse. De la înființare până în anul 2012, un partener și un sponsor de bază a fost patronul și firma Buchinger&Buchinger GmbH din Austria care a finanțat cea mai mare parte a cheltuielilor, acoperind  cca 60% din cheltuielile anuale ale căminului.  Pe lângă această sponsorizare anuală, donațiile ocazionale de la persoane fizice, acțiuni caritative ale unor școli mai ales din Austria, sponsorizări punctuale ale unor instituții externe ca și donațiile Congregaţiei FSC au acoperit restul cheltuielilor bugetare anuale ale căminului. Statul român  a contribuit  cu o sumă ce reprezintă cca 5% din buget plătind o sumă fixă lunară pentru fiecare copil, sub denumirea de alocație de plasament.
În continuare contăm pe pronia divină care lucrează și astăzi prin multe persoane de bunăvoință si instituții sensibile la problemele timpului, așa încât fiecare copil aflat în dificultate să beneficieze de oportunitatea de a deveni un Om Mare.
Posibile surse de finanțare ar fi: subvenții și alocații de plasament din partea statului român, donații de la persoane fizice și juridice, programul 2%, campanii de adunare de fonduri, proiecte și contracte de sponsorizări,…


DESCRIEREA SERVICIULUI

I. Denumirea serviciului social:
Asistenţă şi suport în Centru de plasament de tip rezidenţial pentru copii aflaţi în dificultate (separaţi sau cu risc de separare de părinţi)  şi pentru tinerii care deja sunt beneficiari şi urmează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii.

II. Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate:

Asociația La Salle inspirată de carisma patronului său spiritual Sfântul Ioan De La Salle răspunde la nevoia de primire, cazare şi însoţire specializată în perioada de formare şcolară, profesională umană şi creştină, integrare/reintegrare în familie şi în comunitate a unui grup de băieţi aflaţi în dificultate, iniţiind şi desfăşurând proiectul în Centrul de plasament ”Căminul La Salle" având ca scop a oferi serviciul social enunţat mai sus.


Obiectivele proiectului:

 1. Primirea, găzduirea şi ocrotirea pentru o durată limitată de timp a unui grup de băieţi cu vârste între 14 și 18 ani, iar în cazuri excepționale vârsta minimă poate fi 10 ani, fie orfani fie că provin din medii sociale defavorizate;
 2. Integrarea beneficiarilor într-un domeniu de învăţământ şi profesional potrivit cu nivelul capacităţilor şi aspiraţiilor individuale;
 3. Dobândirea competenţei sociale;
 4. Crearea unui mediu educativ cât mai apropiat de cel familial;
 5. Dezvoltarea autonomiei personale şi responsabilităţii;
 6. Dezvoltarea capacităţilor intelectuale, morale şi afective adaptate vârstei şi situaţiei de viaţă;
 7. Inserţia profesională şi socială colaborând cu familia, familia lărgită, alţi furnizori de servicii sociale şi/sau profesionale.
 8. Inserţia în familia de origine sau familia lărgită
 9. Inserţia în proiecte destinate tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului
 10. Identificarea altor forme de integrare socială pentru beneficiarii proiectului.

METODOLOGIA ŞI ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE

Căminul şi-a desfăşurat activitatea în sistem modular. În funcţie de însoţirea intensă ori secvenţională de care au nevoie  un număr de maximum opt băieţi sunt grupaţi pe  modul. Băieţii au ca puncte de referinţă un număr restrâns de persoane adulte (personal feminin şi masculin). Educatorii sunt mereu cu ei, încercând să le fie ca Fraţi mai mari.
În modulul I sunt băieţi care necesită o însoţire intensă. Programul lor zilnic a fost asemănător cu cel din familie.
Au urmat cursurile la şcoli din Iaşi (primară, gimnaziu, liceu) La întoarcerea acasă ei au fost ajutaţi la formarea deprinderilor de comunicare, învăţare, alimentaţie, igienă, curăţenie, muncă, comportament civilizat, rugăciune, de planificare a odihnei  şi a timpului liber.
Metodologia folosită a fost una activă, bazată pe învăţarea prin acţiune unde fiecare dintre băieţi are un rol activ cu responsabilitate concretă în viaţa grupului şi o autonomie personală în faţa celorlalţi.
 Principalele subpuncte ale integrării sociale în viaţa de grup au fost:

 1. Grija pentru sănătate
 2. Igiena personală
 3. Imaginea personală în faţa celorlalţi
 4. Curăţenie şi ordine în jurul său
 5. Obişnuinţe de alimentaţie
 6. Cerinţe pentru formarea  şi dezvoltarea personală
 7. Organizarea programului personal
 8. Autocontrolul
 9. Dialogul şi participarea la viaţa grupului

Exemple de activităţi realizate


Îngrijire de bază
- primirea şi cazare în Căminul La Salle
- servirea mesei împreună adulţii
- asigurarea necesarului de haine, rechizite, materiale igienice, servicii medicale, medicamente;
Sprijin educativ-academic
- orientarea şcolară şi profesională
- întreţinerea şi îndrumarea la şcoală
- realizarea temelor împreună cu educatorii
Consiliere şi însoţire
- consilii pentru beneficiari, educatori săptămânale.
- reflexii în grup la sfârşitul zilei, cateheză săptămânală
- şedinţe de consiliere şi asistenţă logopedică,
Activităţi complementare
- cursuri practice de limbi străine (engleză)
- iniţierea în noile tehnologii necesare (calculator, …),

- activităţi: colaje, desen , sculptură, etc.

Deprinderi pentru viaţa independentă
- spălarea veselei; activităţi gospodăreşti în casă, în curte ori în grădină; ajutor la bucătărie, la spălătorie,
- cumpărături şi  servicii în oraş; îngrijirea de animale mici,
Cultural-sportive
- jocuri sportiv-distractive şi cu alţi colegi sau prieteni din afară,
- schimburi interculturale (cu voluntari veniţi din Franţa, Spania, Italia).

 1. colinde purtate la azilul de bătrâni, bolnavi şi în spitale;
 2. vizite la colegi şi prieteni; fac invitaţii pentru unii prieteni, ieşiri la plimbare ( pădure, oraş,...), participă la serviciile religioase
 3. teatru şi spectacole, vizionarea unor programe la televizor; participarea la Ziua Naţională
 4. vizite la Grădina botanică Copou, Muzeul de Ştiinţe naturale Iaşi, la Palatul culturii, Biblioteca municipală,
 5. sărbătorirea zilelor de naştere,  concursuri, etc.
 6. pregătirea şi jucarea unor scenete: de Crăciun (, scenete pe diferite tematici educative (ex. teatru interactiv pe tema violenţei şcolare ) cu grupuri de elevi din străinătate.

În timpul vacanţei:

 1. campusuri 
 2. sejur în familii,
 3. excursii şi vizite culturale

În modulul II sunt băieţii la care se conturează un grad de autonomie şi responsabilitate ce le asigură inserţia profesională şi socială. Ei necesită doar o însoţire secvenţială. Ei şi-au organizează timpul pentru învăţătură, muncă, odihnă, masă, divertisment în funcţie de activitatea profesională şi în concordanţă cu programul casei. În măsura posibilităţilor şi a nevoilor individuale au participat şi la unele activităţi desfăşurate mai sus.
Li s-a acordat o mai mare încredere şi libertate în organizarea programului zilnic.
Au petrecut un timp mai îndelungat în afara casei: fie la şcoală fie la muncă, cu prietenii, etc. Au cel puţin un moment pe zi în care se întâlnesc în grup pentru a reflecta împreună asupra experienţelor avute în timpul zilei.

III. Durata în timp estimată: NEDETERMINATA
IV. Data de la care funcţionează sau de la care va funcţiona serviciul social: DEC.2003
V. Sediul de la care se organizează furnizarea serviciului social: MANASTIREA „LA SALLE” Str. Aeroportului Nr. 1, Iaşi.
VI. Aria de desfăşurare a activităţii: ORASUL IASI SI LOCALITATILE DE ORIGINE ALE BENEFICIARILOR
VII. Categoria de persoane beneficiare:

 1. actualmente sunt  ocrotiţi 13 băieţi cu hotărâre de plasament
 2. cu vârste între 12 şi 18 ani
 3. orfani de ambii sau unul din părinţi
 4. familii numeroase de la la sate, fără venituri
 5. părinţi cu boli sociale

VIII. Modalitatea de selectare a beneficiarilor:
- beneficiarii serviciului social oferit de instituţia Asociația La Salle sunt primiţi în baza Hotărârii de plasament emisă de Comisia de Protecţie a Copilului Iaşi.
- baieti,
- cu vârste între 14 și 18 ani, iar în cazuri excepționale vârsta minimă poate fi 10 ani
- orfani sau
- aflati in situatii de risc, de abandon şcolar
- din famiilii cu multi copii si fara conditii materiale necesare,
- copii neglijati

IX. Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

 1. program de studiu împreună cu educatorii permanenţi sau cu voluntarii
 2. program de activităţi manuale şi gospodăreşti împreună cu educatorii
 3. program de activităţi ludice şi sportive însoţiţi de educatori
 4. constituirea consiliului beneficiarilor
 5. încurajarea copiilor pentru a face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor
 6. analiza şi evaluarea propunerilor în cadrul adunărilor cu beneficiarii şi educatorii


X. Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului:

 1. semnalarea problemelor, analiza şi ameliorarea serviciului în consiliul educatorilor;
 2. semnalarea problemelor, analiza şi ameliorarea serviciului în consiliul centrului din care fac parte atât educatorii, coordonatorul de proiect, directorul, cât şi reprezentanţi ai copiilor propuşi  de fiecare modul.
 3. semnalarea problemelor, analiza şi ameliorarea serviciului în cadrul consiliului cu personalul auxiliar.
 4. punerea la dispoziţie a unor chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor


XI. Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor:

 1. Chestionare lunare,
 2. întrevederea personală, consiliere
 3. exprimare liberă în faţa tuturor în cadrul  adunărilor organizate


XII. Resursele umane pentru realizarea serviciului social:
 

 

Studii Superioare

studii medii

Personal angajat prin contract individual de muncă

4

2

Funcţionari publici 

 

 

Personal remunerate sub alte forme

 

 

Voluntari

5

 

Total

9

2

Din care administrativ

1

 

 

Costurile serviciului

costuri estimate anual (2014)

Din care administrative

316.800 LEI

25.000 LEI

Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială prin care se acordă serviciul:
a) în cazul unităţii care asistă persoanele la sediul acesteia:
-suprafaţă locuibilă/persoană asistată: 70 mp
-condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor: 2,5
- condiţii de petrecere a timpului liber:

Teren de sport amenajat, drumeţii la pădurea Ciric, plimbări în oraşul Iaşi, sport la iarbă verde în apropierea casei, în biblioteca instituţiei şi municipale, cinematograf sau video, jocuri de interior, etc.

- condiţii de comunicare cu exteriorul:
Condiţii de transport: tramvai, microbuz.
Comunicare la distanţă: telefon, scrisori, internet, e-mail.

- grupurile sanitare: .......6....... la ..........17........ persoane asistate;
- 1 lavabou la ..........2...... persoane asistate;
- 1 duş/cadă la ......3,5......... persoane asistate;
- condiţiile de preparare şi servire a hranei:
 Bucătăria se află la demisol într-un spaţiu de 72 mp având în dotare: plite gaz şi electrice, hotă, cuptor, maşini de curăţat cartofi şi de răzuit, roboţi de bucătărie, mobilier şi vase din inox, cuptor cu microunde, etc.
Servirea mesei se face în spaţiu alăturat  bucătăriei de 72 mp cu mese şi scaune specifice şi cu toate dotările necesare servirii mesei.

Rezultatele preconizate ale activităţii: ATINGEREA OBIECTIVELOR  PROIECTULUI:

 1. Primirea, găzduirea şi ocrotirea pentru o durată limitată de timp a unui grup de băieţi cu vârste între 14 și 18 ani, iar în cazuri excepționale vârsta minimă poate fi 10 ani, fie orfani fie că provin din medii sociale defavorizate;
 2. Integrarea beneficiarilor într-un domeniu de învăţământ şi profesional potrivit cu nivelul capacităţilor şi aspiraţiilor individuale;
 3. Dobândirea competenţei sociale;
 4. Crearea unui mediu educativ cât mai apropiat de cel familial;
 5. Dezvoltarea autonomiei personale şi responsabilităţii;
 6. Dezvoltarea capacităţilor intelectuale, morale şi afective adaptate vârstei şi situaţiei de viaţă;
 7. Inserţia profesională şi socială colaborând cu familia, familia lărgită, alţi furnizori de servicii sociale şi/sau profesionale.
 8. Inserţia în familia de origine sau familia lărgită
 9. Inserţia în proiecte destinate tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului
 10. Identificarea altor forme de integrare socială pentru beneficiarii proiectului.

Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:

- Oferirea unui loc de cazare şi masă adecvat unui grup de copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc.
- Reducerea abandonului şcolar prin integrarea şi furnizarea unei asistenţe psihopedagogice adaptate nivelului intelectual şi afectiv.
-  Inserţia şcolară şi profesională a unui grup de tineri aflaţi în situaţii ridicate de risc;
- Reducerea violenţei, infracţionalităţii prin oferirea unei educaţii umane şi creştine sănătoase;
- Sprijin moral şi material pentru familiile numeroase, monoparentale şi/sau afectate de grave lipsuri materiale şi morale din care provin majoritatea beneficiarilor.

 Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora:

- Site WWW.lasalle.ro
- publicarea de informaţii în Almanahul „Presa bună”,
- Invitarea comunităţii cu ocazia sărbătorilor de Crăciun respectiv a Zilelor Lasalliene ( în jurul sărbătorii Sf. Ioan de La Salle 15 mai).
- amenajarea unui panou informativ la intrarea în instituţie
- pliant

Date de contact pentru persoana desemnată să ofere informaţii suplimentare:


IOSIF BEDA, STR. AEROPORTULUI , NR. 1 IAŞI, TEL. 0232 211077 sau la tel. 0743 017669

SINTETIC: PERSOANA JURIDICĂ CE PATRONEAZĂ OPERA EDUCATIVĂ
Denumirea organizației: ASOCIAȚIA INSTITUTUL SF. IOAN DE LA SALLE

Forma de organizare: ASOCIAȚIE
Sediul organizației: IAȘI, ROMÂNIA
Strada: AEROPORTULUI
Nr. 1
Localitatea: IAȘI
Cod Postal: 700384
Județ: Iași
Telefon 0040 232 211077       
E-mail: caminlasalle@gmail.com
Web-site: www.lasalle.ro   
Cod fiscal: 9871539

Date bancare
Cont bancar no:  RO53.RNCB.0178.0110.9344.0001
Banca:  BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ , IAȘI, STR. PALAT, NR. 11, ROMÂNIA.

 

 

Pentru a vedea CERTIFICATUL DE ACREDITARE faceti click AICI

 

ÎNAPOI