Sf. Ioan De La Salle (1651-1719)Retrato La Salle

         Este Fondatorul Congregaţiei „Fraţii Şcolilor Creştine”.
         S-a născut la 30 aprilie 1651 în Reims-Franţă, într-o familie înstarită. Tatăl său era magistrat regal. Pe vremea lui (regatul Regelui Soare Ludovic al XIV-lea) o treime din populaţia ţării trăia în mare sărăcie. Statul nu asigura educaţia şi familiile din această categorie socială nu-şi puteau trimite copiii la şcolile particulare.
         În faţa acestei situaţii, Ioan De La Salle nu a rămas indiferent şi a adunat în jurul său un grup de oameni care să se ocupe cu educaţia acestor copiii care populau străzile marilor oraşe. A fost începutul Congregaţiei Fraţilor Şcolilor Creştine şi al şcolilor „La Salle”.
         La moartea lui Ioan De La Salle în 1719 Congregaţia  era prezentă la Roma şi în 22 de oraşe ale Franţei.
         Astăzi, 350 de ani după naşterea sa, Fraţii Şcolilor Creştine au peste o mie de şcoli în toate continentele.
         Ioan De La Salle a fost declarat sfânt de către Papa Leon al XIII-lea în 1900 iar în 1950, pe 15 mai, Pius al XII-lea l-a proclamat „Patron universal al tuturor educatorilor creştini”.

Aportul pedagogiei

 • A impus metode  inedite, noi forme de organizare a şcolilor.
 • A înfiinţat „Şcolile normale” numite „seminari pentru învăţători” cu scopul de a răspunde necesităţii mai urgente din vremea lui: pregătirea culturală şi morală a cadrelor didactice.
 • A întemeiat prima congregaţie de călugări, „Fraţii Şcolilor Creştine”, compusă exclusiv de laici şi dedicată educaţiei creştine.
 • A făcut să se impună metoda simultană în învăţământul primar.
 • A acordat prioritatea limbii materne înlocuind limba latină în învăţarea cititului, contrar obiceiurilor vremii.
 • A fost un pionier al şcolilor pentru săraci şi pentru copii muncitorilor, apărute mai întâi în Franţa, iar mai târziu şi în alte ţări europene. A fost, în acest aspect, avangarda guvernelor mai progresiste.
 • A organizat, pentru prima oară, şcoli serale şi duminicale pentru tinerii muncitori. De asemenea, colegii în domeniul comerţului şi industriei.

Particularităţile şcolilor „La Salle”

 • Încearcă să dea o educaţie de calitate la nivel profesional şi o formare integrală după valorile umane şi evanghelice.
 • În ele cei mai săraci au prioritate (sărăcia materială, socială, culturală, spirituală…)
 • Garantează o atenţie personalizată fiecărui elev în parte. În centrul activităţii este „persoană”. Nimeni nu trebuie lăsat „la o parte”.
 • Lucrează după pedagogiei „prezenţei” şi a „disponibilităţii”
 • Înţeleg activitatea educativă ca responsabilitatea întregii comunităţi: Fraţi, profesori laici, părinţi, elevi… Dar elevul trebuie să fie protagonistul propriului proces de pregătire. De aici importanţa motivării.
 • Promovează un stil de relaţii între profesori şi elevi bazat pe respect şi preţuirea reciprocă…

           Cfr. CUCOŞ Constantin, „Educaţia religioasă – repere teoretice şi metodice”,  Ed. Polirom Co S.A. Iaşi, 1999. Pagini 61-62

IMNUL ÎN CINSTEA SFÂNTULUI IOAN DE LA SALLE

1. Din glasuri de îngeri răsună
un cântec măreţ, triumfal:
Aduceţi mărire şi laudă,
azi Sfântului Ioan De La Salle.

Să fii lăudat cu iubire,
tu, sfânt între învăţători,
apostol al şcolii creştine,
al nostru blând ocrotitor!

2. Al dumnezeiescului Tată,
de mic ai fost fiu preaiubit,
şi inima ta cea curată
de haruri s-a împodobit.

3. Iar Domnul în sfânta sa slujbă
pe tine curând te-a chemat,
să fii credincioasă lui slugă,
pe el să-l slăveşti ne-ncetat.

4. Copiilor înger de pază
ai fost, şi-al lor mângâietor.
Fă-i sfinţi, ca în cer ei să-l vază
pe blândul lor Mântuitor.

5. În nestrămutată credinţă,
pe Domnul cu zel l-ai servit.
Nici caznă şi nici suferinţă
de dânsul nu te-a despărţit.

Rugăciune

Dumnezeule,
care l-ai ales pe Sfântul Ioan De La Salle
pentru a da tinerilor o educaţie creştină,
te rugăm, ridică mereu în Biserica ta
educatori care să se consacre din toată inima
formării umane şi creştine a noilor generaţii.
Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.