La Salle PILDESTI
 

Pentru a vedea fotografiile de la acest eveniment, faceţi "click"
 

Octombrie – Noiembrie Proiect şcolar „Bucuria ta este şi a mea”

 

În lunile octombrie-noiembrie, în liceul nostru s-a desfăşurat Proiectul şcolar intitulat „Bucuria ta este şi a mea”. Activităţile au fost adresate tuturor elevilor şi au avut următoarele obiective: cunoaşterea şi aprofundarea motoului anului şcolar „Bucuria ta este şi a mea” şi a valorii Bucuriei, precum şi realizarea de activităţi şi dinamici de grup pentru o mai bună cunoaştere a elevilor între ei. Participanţii la activităţile organizate s-au implicat activ, răspunzând cu interes la sarcinile de lucru încredinţate: vizionarea unor montaje audio-vizuale cu tema bucuriei, discuţii pe marginea celor vizionate, realizarea unui afiş intitulat în mod sugestiv „Îmbrăţişarea Bucuriei” şi momente de reflecţie personală şi rugăciune comunitară în capela şcolii. Activităţile din proiect se vor desfăşura pe parcursul întregului an şcolar, la orele de consiliere precum şi în cadrul activităţilor extraşcolare.

Înapoi