La Salle PILDESTI
 

Pentru a vedea fotografiile de la acest eveniment, faceţi "click"
 

8 Decembrie – Zi de formare pedagogico-lasalliană

 

Aspectul formării continue a tuturor cadrelor didactice, a personalului auxiliar și nedidactic, constituie și anul acesta un obiectiv prioritar pentru liceul nostru. Urmând planul de formare stabilit la începutul anului școlar, în ziua de 8 Decembrie, a avut loc prima întâlnire de formare pedagogico-lasalliană, din cele trei programate. Au fost prezenți membrii din cele două comunități educative: Căminul „La Salle” din Iași și Liceul „La Salle”, din Pildești. Activitățile s-au desfășurat în jurul temei celei de-a treia reflecții lasalliene: Lasallieni fără frontiere - a forma comunităţi viabile, prezentată de domnul prof. Dorcu Florin. Discuțiile care au urmat, pe baza materialului prezentat și concluziile prezentate de participanții la sesiunea de formare, scot în evidență importanța deschiderii noastre spre ceilalți și necesitatea de a construi comunități viabile, în care fiecare dintre noi să ne putem aduce aportul la edificarea unei lumi mai fraterne.

Înapoi