La Salle PILDESTI
 

Pentru a vedea fotografiile de la acest eveniment, faceţi "click"
 

Roadele toamnei

 

În fiecare an, luna septembrie reprezintă începutul unui nou an școlar și al unui nou anotimp, toamna. Luni 14 septembrie, în condiții cu totul speciale datorate situației create de noul coronavirus a început anul școlar 2020 – 2021 și în liceul nostru. După participarea la Sfânta Liturghie celebrată în curtea spațioasă a bisericii parohiale, elevii liceului s-au întâlnit cu diriginții lor, pentru prima oră de dirigenție din acest an școlar. Au fost prezentate noile prevederi referitoare la buna desfășurare ale activităților instructiv-educative pe timp de pandemie și au fost distribuit manualele școlare. Suntem încrezători că situația epidemiologică la nivelul comunei Cordun și a liceului va permite desfășurarea activităților instructiv-educative cu prezența elevilor și a profesorilor în școală și în clase cât mai mult timp. Ne încredințăm grijii Providenței divine și ne punem sub ocrotirea Fecioarei Preasfinte, Regina și Maica Școlilor Creștine și a sfântului nostru Fondator Ioan de La Salle.

Înapoi