Parteneriatul educațional este un proces complex ce presupune cooperarea și colaborarea unor categorii foarte diverse de persoane fizice sau juridice care au sau nu legătură directă cu domeniul educaţiei. Pentru a răspunde cerinţelor sociale şi comunitare şi principiilor parteneriatului, şcoala trebuie să-şi orienteze întregul demers educativ asupra elevului pentru a-l forma profesional, uman și moral.