S-a pornit de la premisa că o revistă a şcolii este o CARTE DE VIZITĂ. Editarea revistei școlii ”Școala de la răscruce” de către elevii școlii noastre conduce la formarea şi dezvoltarea comportamentului liberei exprimări, crearea unui spaţiu de exprimare şi de exersare a înclinaţiilor elevilor, la dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală dar și la implicarea în rezolvarea problemelor şcolii şi ale comunităţii, în valorificarea tradițiilor locale.

Revista nr.65 Descarcă revista de aici
Revista nr.64 Descarcă revista de aici
Revista nr.63 Descarcă revista de aici