Proiectului şcolar ”Şcoala Altfel” -  „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” vizează îmbunătăţirea competenţelor socio-profesionale, culturale, sportive, tehnico-aplicative, la nivelul cooperării,  relaţionării inter şi intrapersonale, prin diverse tipuri de activități: de creaţie, culturale, sportive, activităţi de educaţie pentru promovarea valorilor umanitare, activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

31mai - 4 iunie 2021

 

Scopul proiectului şcolar Şcoala Altfel: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” vizează îmbunătăţirea competenţelor socio-profesionale, culturale, sportive, tehnico-aplicative, la nivelul cooperării,  relaţionării inter şi intrapersonale, precum şi la nivelul creativităţii prin:

 

 • Activităţi de creaţie;
 • Activităţi culturale;
 • Activităţi sportive;
 • Activităţi de educaţie pentru promovarea valorilor umanitare;
 • Activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos;
 • Stimularea şi dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

 

Valoarea adăugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect.

 

Proiectul îşi propune :

                                                                                                                                                        

 • Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
 • Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 • Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
 • Facilitarea promovării imaginii şcolii în comunitate;
 • Activităţi de dobândire a deprinderii lucrului în echipă şi a sentimentului lucrului bine făcut.

 

Grupul ţintă

 

166 de elevi ai Liceului Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle” - Pildeşti

17 profesori ai liceului,

 

 

 

 

 

Tipul activităţii

Denumirea activităţii

Obiective urmărite

Responsabil

Participanţi/

Invitaţi

Orizont de timp

Evaluarea activităţii

I. Activități cultural- educative

 

 

1. Responsabi-litatea față de natură

 

·         Cultivarea sensibilităţii civice a elevilor;

·         Încurajarea elevilor pentru respectarea naturii;

Fr. Daniel Ciobanu

Dorcu Florin

Toţi diriginţii

31mai - 4 iunie 2021

Revista şcolii

Site-ul şcolii

2. Prevenirea traficului de persoane

·             Să identifice situaţiile de risc şi formele de agresivitate pentru evitarea şi sancţionarea lor

·             Să conştientizeze consecinţele traficului de persoane

Ifrim Cătălin

Stanciu Mirela

Elevii claselor IX-XII

31mai - 4 iunie 2021

2 ore/clasă

Raport

3. Filme pentru liceeni

·         să stimuleze  interesul elevilor pentru film folosit ca metoda de educare prin imagine; 

·         să deschidă elevilor noi perspective în interacțiunea socială

·         sa educe elevii pentru vizionarea unui film

·         să dezvolte spiritul critic și de interpretare a mesajului transmis de imaginile vizuale

Dorcu Florin Blaj Alina

Bulgagiu Eugen

Cercel Teofilia

Diriginții

31 mai - 4 iunie 2021

Raport

4. Tradițional vs. modern

·         Să se cunoască specificul vieții din mediul urban/rural;

·         cultivarea dragostei față de locul natal, față de istoricul și pitorescul țării;

·         să se realizeze o intercunoastere a elevilor prin intermediul activităților desfășurate în cadrul proiectului;

·         să fie atrași și implicați și de alți factori educativi pentru buna desfășurare a activităților;

 

Iştoc Cristina

Clasele IX-XII

Cercel Teofilia

Farcaş Lidia

Blaj Alina

31 mai - 4 iunie 2021

Raport

 

5. Redactarea revistei şcolare

·      Intocmirea articolelor

·      Corectarea şi redactarea articolelor

Dorcu Florin

Vicenţiu Ghiurca

Cristina Iștoc

Echipa de redacţie

31 mai - 4 iunie 2021

Revista şcolii

6. Îndrăznește să știi!

·         Consolidarea şi fixarea cunoştinţelor asimilate în domeniul de pregătire specific

·         Îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu abilităţile practice;

·         Obţinerea de performanţe şi promovarea lor;

·         Dezvoltarea spiritului competitiv între elevi.

 

Ploşniţă Traian, Bulgagiu Eugen;

Tutu Mihai şi Tudorică Mihai

 

25 de elevi

31 mai - 4 iunie 2021

Lucrările scrise ale elevilor

Lucrări practice

Diplome

7. Fun English

·     Dezvoltarea vocabularului

·     Dezvoltarea creativităţii

·     Dezvoltarea abilităţolor de relaţionare

Blaj Alina

Clasele IX-XI

31 mai - 4 iunie 2021

Raport

II. Activități practice / științifice

8. Mini proiecte cu senzori și microcontrolere

 

·             Dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, prin antrenarea lor în activităţi de  lărgire a orizontului profesional.

·             Formarea competențelor legate de programarea micro-controlerelor.

·             Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, lucru în echipă.

·             Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, analiză, sinteză şi a gândirii logice.

·             Familiarizarea elevilor cu abilități digitale cu mare impact  pe piața muncii.

Lidia Farcaş

Elevii claselor IX-XI

31.05.2021 (2 ore), 02.06.2021 (2 ore), 03.06.2021 (2 ore) -

Raport

Site-ul şcolii

 

9. Mâini îndemânatice - Lucrari practice în ateliere

·     Dezvoltarea capacităţii de exprimare a propriilor trăiri şi sentimente – promovarea imaginii şcolii

·     Dezvoltarea creativităţii în realizarea de afişe şi pliante cu diverse tematice: lasallian, mediu înconjurător, non-violenţă, promovarea imaginii şcolii (marketing)

·     Formarea abilităţii de lucru în echipă

Bulgagiu Eugen

Traian Ploșniță

Tudorică Mihai

Elevii claselor IX-XI A, B

31 mai - 4 iunie 2021

Album foto

 

Lucrările realizate

10. Panouri fotovoltaice

·        Să cunoască alte modalităţi de realizare a panourilor

·        Să-şi însuşească noile apariţii tehnologice

Tutu Mihai

Loredana Pitirici

Tudorică Mihai

Clasele IX-XII B

31 mai - 4 iunie 2021

Raport

11. Ştiinţa pentru toți

·      Aprecierea rolului ştiinţei şi a cunoştinţelor asimilate

·      formarea opiniilor personale, prin observări şi concluzii la materialele prezentate

·      Valorizarea talentului elevilor

·      Cultivarea gustului pentru frumos

Traian Plonşniţă

Tudorică Mihai

Eugen Bulgagiu

Clasele IX-XII

31 mai - 4 iunie 2021

Raport

III. Educaţie pentru sport și sănătate

12. Sănătatea este importantă

·                     conştientizarea elevilor cu privire la alimentele consumate

·                     dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare şi alimentare prin corectarea deprinderilor greşite şi dezvoltarea celor corecte;

·                     formarea şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de aplicarea regulilor igienico-sanitare;

·                     dobândirea unor noi cunoştinţe cu referire la proceduri simple de acordare a primului ajutor în situaţii de urgenţă;

·                     cultivarea necesităţii de a practica exerciţii de menţinere a sănătăţii;

1.         Prof. Iștoc Cristina

2.         Prof. Dorcu Florin

3.         Prof. Farcaș Lidia Cerasela

166 de elevi

Medic Tălmăcel Maria

 

3 iunie 2021

Raport

13. Sport şi sănătate

·       Dezvoltarea armonioasa a organismului

·       Deprindere de lucru în echipă

Bogdan Polak Jose Maria Barcos Navarro, Ghiurca Vicenţiu

Elevii claselor IX-XII

31 mai - 4 iunie 2021

 

Fotografii

IV. Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Prevenire și combaterea violenței

14.Mesajul meu antidrog

·                 identificarea şi conştientizarea riscurilor pe care le presupune consumul de substanţe psihoactive;

·                 dezvoltarea sentimentului de responsabilitate şi alegerea unui stil de viaţă sănătos;

·                 crearea unor materiale informative (pliante şi postere) de către echipa proiectului;

·                 organizarea unor activităţi extraşcolare (concursuri, spectacole), care să promoveze un mesaj antidrog;

·                 aplicarea unui chestionar pentru a verifică impactul pe care l-a avut acţiunea noastră.

 

Diriginții claselor

Ovidiu Iftime

Mirela Stanciu

166 de elevi

4 iunie 2021

Filme, ppt-uri, fotografii

15. Suntem alături de tine

·                 Identificarea copiilor şi a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate şi includerea acestora în programe de consiliere individuală şi/sau de grup, în activităţi extraşcolare, (proiecte de voluntariat, concursuri de dans, muzică, competiţii sportive etc.).

Diriginții / Consilierul școlar

Ovidiu Iftime

166 de elevi

Părinți

Consilierul școlar

 4 iunie 2021

Chestionar

16. Spune nu violenței!

·             Stabilirea unei relații de prietenie și colaborare între elevii școlii;

·             Promovarea valorilor general umane;

·             Formarea unei atitudini pozitive față de colegii de alte etnii;

·             Încurajarea dezvoltării unor relaţii amicale cu toţi membrii clasei/grupului;

·             Folosirea Internetului în scop informativ.

Diriginții

166 de elevi

Reprezentatnt al Postului de Poliție Cordun

Salvați copiii, Piatra Neamț

3 iunie 2021

Album foto

 

Nota: Toate cadrele didactice care au ore în acea săptămâna au propus activităţi pe care le vor desfăşura cu elevii.

           Activităţile sunt obligatorii pentru toate persoanele implicate în conceperea și realizarea lor efectivă.

 

 Director,                                                                                                                                                  Coordonator educativ,

Prof. Cristina Iştoc                                                                                                                                        Dorcu Florin