Profil: Tehnic

Domeniu de pregătire de bază: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Diriginte: Bulgagiu Eugen

Nr

crt

Nume și prenume

1

Buruiană L. Sebastian

2

Cojocaru A. Denis-Andrei

3

Gherghel P. Marian-Vlăduţ

4

Hazaparu P. Eduard

5

Mărtinaş O. Ernika

6

Mărtinaş I. Marian-Robert

7

Rîtan I. Remus

8

Stanciu C.M. Ana-Maria-Tatiana

9

Soci E. Claudiu- Ovidiu

10

Tancău A. Andrei