Liceul Sfântul Ioan de La Salle și-a început al 19-lea an de activitate. Încă un an și vom sărbători două decenii de la deschiderea porților pentru absolvenții de clasa a VIII-a din Pildești și din satele  din împrejurimi: Gherăești, Săbăoani, Simionești, Tețcani... Mai multe generații de elevii au ieșit de pe băncile școlii și au optat fie să se încadreze în câmpul muncii, fie să-și continue studiile la diferite universități din țară. Fără ajutorul necondiționat din partea mai multor binefăcători din țară și din străinătate activitățile instructiv-educative nu ar fi fost posibile. De mai bine de 10 ani, domnul Karl Kempf-Delacôte și fundația CarElveția, din Elveția, au sprijinit cu multă generozitate și în mod necondiționat liceul nostru. Sprijinul oferit a făcut posibilă funcționarea în condiții optime a tuturor activităților din școală și nu numai. Pentru absolvenții care doresc să continue studiile universitare și provin din familii cu venituri modeste, Fundația CarElveția le oferă acestora burse de studii. În semn de recunoștință pentru sprijinul oferit liceului nostru în toți acești ani, domnului Karl Kempf-Delacôte i-a fost conferit titlul de binefăcător al Provinciei Europa Centrală. Din cauza diferitelor restricții impuse de situația extraordinară prin care trece întreaga omenire, nu a fost posibilă organizarea unei ceremonii oficiale de conferire a titlului amintit. Atunci când vom reveni la normalitate, și vom putea să-l avem în mijlocul nostru pe domnul Karl Kempf-Delacôte, îi vom mulțumi în mod personal pentru susținerea Misiunii Educative Lasalliene din România

Fr. Vicentiu Ghiurca, Vizitator al districtului Europei Centrale

Bine de știut

Reflecții de dimineață