În fiecare an, luna septembrie reprezintă începutul unui nou an școlar și al unui nou anotimp, toamna. Luni 14 septembrie, în condiții cu totul speciale datorate situației create de noul coronavirus a început anul școlar 2020 – 2021 și în liceul nostru. După participarea la Sfânta Liturghie celebrată în curtea spațioasă a bisericii parohiale, elevii liceului s-au întâlnit cu diriginții lor, pentru prima oră de dirigenție din acest an școlar. Au fost prezentate noile prevederi referitoare la buna desfășurare ale activităților instructiv-educative pe timp de pandemie și au fost distribuit manualele școlare. Suntem încrezători că situația epidemiologică la nivelul comunei Cordun și a liceului va permite desfășurarea activităților instructiv-educative cu prezența elevilor și a profesorilor în școală și în clase cât mai mult timp. Ne încredințăm grijii Providenței divine și ne punem sub ocrotirea Fecioarei Preasfinte, Regina și Maica Școlilor Creștine și a sfântului nostru Fondator Ioan de La Salle.


Bine de știut

Reflecții de dimineață