SPECIALIZAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

                                                      

Descrierea specialităţii:

O construcţie tradiţională sau modernă implică munca unui număr important de specialişti, fiecare priceput în a realiza o etapă în proiectarea, construcţia şi finisarea ei. Prezenţa lor este absolut necesară, dacă iei în calcul estetica, confortul, siguranţa viitoarei construcţii şi calitatea lucrărilor.

 

Tehnicianul desenator pentru construcţii şi instalaţii publice prestează servicii tehnice legate de proiectarea, desenarea şi execuţia construcţiilor de case, vile, blocuri, spaţii comerciale, birouri, drumuri şi poduri.

 

Ce vei studia?

 • Noţiuni de construcţii;
 • Noţiuni despre materiale de construcţii;
 • Tehnologia de execuţie a lucrărilor de construcţii, izolaţii şi finisaje;
 • Proiectarea asistată pe calculator a construcţiilor.

 

Cui se adresează specialitatea?

Elevilor absolvenţi ai clasei a VIII-a:

 • Băieţi – pentru execuţia lucrărilor, controlul şi vrerificarea lucrărilor;
 • Fete – pentru proiectarea lucrărilor, efectuarea calculelor necesare construcţiilor;

      

Ce avantaje ai?

 • Şcoala are ăncheiate parteneriate cu agenţi economici de profil pentru efectuarea practicii comasate;
 • Instruirea practică se realizează în ateliere cu o dotare foarte bună;
 • Pregătirea teoretică se realizează săli cu dotare materială de specialitate, tehnică modernă;
 • Locuri de muncă la firme de execuţie, proiectare şi comerciale cu profil de construcţii.

 

Ce vei face după terminarea liceului?

 • Integrarea pe piaţa muncii în ţară şi Europa la firme care execută lucrări de construcţii;
 • Înscrierea la orice facultate;
 • Înscrierea la o şcoală de maiştri;
 • Înscrierea la o şcoală postliceală.

  

Ce limbi străine vei studia pe durata celor 4 ani?

 • Limba engleză
 • Limba spaniolă;

 

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

Descrierea specialităţii:

Tehnicianii operator tehnică de calcul, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

 

Ce vei studia?

 • Noţiuni de electotehnică;
 • Noţiuni electronică şi automatizări;
 • Instalarea sistemelor de operare şi a programelor specifice;
 • Construcţia unui sistem de calcul;
 • Instalare hardware şi mentenaţă;
 • Asigurarea securităţii sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare.

 

Cui se adresează specialitatea?

Elevilor absolvenţi ai clasei a VIII-a dornici de capăta cunoştinţe de IT.

 

Ce avantaje ai?

 • Şcoala are încheiate parteneriate cu agenţi economici de profil pentru efectuarea practicii comasate;
 • Instruirea practică se realizează în ateliere cu o dotare foarte bună;
 • Pregătirea teoretică se realizează săli cu dotare materială de specialitate, tehnică modernă;

 

Ce vei face după terminarea liceului?

 • Integrarea pe piaţa muncii în ţară şi Europa;
 • Înscrierea la orice facultate;
 • Înscrierea la o şcoală de maiştri;
 • Înscrierea la o şcoală postliceală.

 

Ce limbi străine vei studia pe durata celor 4 ani?

 • Limba engleză
 • Limba spaniolă;