MISIUNEA ŞCOLII
Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle” funcţionează pe principii nediscriminatorii şi nonprofit. Oferim o formare profesională de calitate acolo unde considerăm că este mai necesar, în mediul rural. Contribuim la dezvoltarea integrală şi armonioasă a tuturor capacităţilor elevilor noştri, la formarea lor în respectul faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale şi la pregătirea lor pentru a
participa în mod activ, competent şi critic în viaţa profesională, socială şi culturală. Misiunea noastră este de a forma oameni care să trăiască după valorile umane şi creştine punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă, cinste şi profesionalism.


VIZIUNEA ŞCOLII
Vrem ca anii petrecuţi de elevi în centrul nostru să constituie pentru toţi o etapă importantă din formarea lor pentru viaţă. Dorim să oferim o educaţie de calitate. Credem că formarea cadrelor didactice este o prioritate în care merită să investim pentru a ne dezvolta şi reînnoi la nivel pedagogic, metodologic, didactic şi tehnologic. Aspirăm să fim din ce în ce mai autonomi la nivel economic şi să găsim noi surse de finanţare. Vrem să oferim răspunsurile cele mai potrivite necesităţilor educative, umane şi creştine ale elevilor care ni se încredinţează spre a fi formaţi. Scopul nostru este de a deveni o comunitate creştină cu spirit ecumenic care să fie punct de referinţă în procesul evanghelizator şi model pentru creştere în credinţă.


VALORILE ŞCOLII
Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle din Pildeşti:
1. Stimulează crearea unui climat de participare şi de muncă în echipă, care să facă posibilă coresponsabilitatea şi participarea tuturor, după capacităţile şi posibilităţile fiecăruia pentru îmbogăţirea reciprocă.
2. Acordă o importanţă deosebită muncii intelectuale şi pregătirii profesionale serioase pentru ca elevul/a să ajungă la maximumul posibilităţilor sale.
3. Cultivă unele deprinderi legate de viaţa socială şi morală cum ar fi ordinea, respectul şi punctualitatea.
4. Dezvoltă creativitatea, originalitatea, spiritul critic şi flexibilitatea în gândire.
5. Subliniază importanţa de a fi persoane cinstite şi sincere, solidare şi deschise, tolerante şi deschise dialogului, metodice şi harnice, cu o ţinută morală şi o pregătire profesională ireproşabile.
6. Se angajează în lupta pentru dreptate şi solidaritate împotriva oricărui fel de marginalizare socială, căutând pacea între oameni şi binele comun.
7. Promovează interioritatea, deschiderea spre Transcendenţă, încrederea în valoarea educativă şi transformatoare a Evangheliei şi trăirea bucuroasă a
valorilor creştine.
8. Acordă atenţie specială celor mai defavorizaţi.
9. Nu uită de principiul exemplarităţii încercând ca educatorii să fie modele în ceea ce vor să transmită.
10. Sprijină folosirea formativă a timpului liber, practicarea sportului, organizarea de grupuri şi asociaţii şi orientează întrebările şi nedumeririle religioase ale elevilor săi.