Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se implică în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic – voluntariat.

(OM 5076/2016)

Comitetul reprezentativ al părinţilor
Anul şcolar 2022-2023

Clasa Reprezentant părinți
Clasa a IX-a A
Diac Ioan
Mărtinaș Maria
Ciobanu Petronela
Clasa a IX-a B
Avădăni Marcelina
Bejan Daniela
Prisecariu Simona
Clasa a X-a A
Gherguți Simona
Ciobanu Daniela
Mîrț Alina
Clasa a X-a B
Antici Irina
Dumea Alina
Tancău Maria
Clasa a XI-a A
Păuleț Mariana Angela
Dâscă Mihaela
Farcaș Tereza
Clasa a XI-a B
Dimișcă Eleonora
Gherghel Iuliana
Mărtișcă Maria
Clasa a XII-a A
Ciobanu Daniela
Hazi Gabriela
Mătălică Cristina
Clasa a XII-a B
Sescu Mariana
Hazi Claudia
Mărtinaș Maria