Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se implică în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic – voluntariat.

(OM 5076/2016)

Comitetul reprezentativ al părinţilor
Anul şcolar 2021-2022

Clasa Reprezentant părinți
Clasa a IX-a A Ciobanu Daniela
Gherguți Simona
Clasa a IX-a B Antici Irina
Tancău Maria
Clasa a X-a A Lungu Claudia
Dăncuț Ramona
Clasa a X-a B Dimișcă Eleonora
Bereșoaie Maria
Clasa a XI-a A Mătălică Cristina
Mărtinaș Ana
Clasa a XI-a B Blaj Cecilia
Antici Daniela
Clasa a XII-a A Buruiană Antoaneta
Hazaparu Cristina
Clasa a XII-a B Scripcariu Ana Maria
Bejan Olimpia