Conducerea este un element vital in cadrul relațiilor sociale ale grupurilor de muncă. Grupurile au nevoie de conducători și lideri, iar conducătorii au nevoie de oameni care să îi urmeze. Principala sarcina a liderului este aceea de a câștiga adeziunea grupului în atingerea scopurilor împreună.

Director: prof. IŞTOC CRISTINA
Gradul didactic: I
Vechime la catedră: 34 ani
Documentul de numire în funcţie: Decizia nr. 7 din 18.08.2022 emisă de
Consiliul director al Asociaţiei finanţatoare „Institutul Sf. Ioan de La Salle”;
Modalitatea numirii pe funcţie: Numire în funcţie pe durata de 1 an, fără
concurs;
Unitatea de învăţământ la care are norma de bază Liceul Tehnologic Sf. Ioan
de La Salle Pildeşti, 10 ore;
Unitatea de învăţământ la care este titular: Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de
la Brad”-Horia și Liceul Tehnologic Sf. Ioan de La Salle Pildeşti;

Director administrativ: prof. GHIURCA VICENȚIU
Gradul didactic: II
Vechime la catedră: 19 ani
Reprezentant legal al Asociaţiei finanţatoare „Institutul Sf. Ioan de La Salle”;
Profesor titular pe catedrele de istorie și religie romano-catolică