Activitățile instructiv-educative din școală se desfășoară în condiții optime, la aceasta contribuind din plin resursele materiale care sunt mereu îmbunătățite, în funcție de cerințele specifice unui liceu tehnologic. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE
INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV:
SPAȚII DE FOLOSINȚĂ:
8 săli de clasă;
2 laboratoare;
2 ateliere interioare și 2 ateliere exterioare;
1 capelă;
1 bibliotecă;
1 sala de conferințe;
10 grupuri sanitare interioare (elevi, profesori)
1 zonă centrale termice;
1 spațiu întreținere/reparații;
3 spații de depozitare material didactic;
1 birou director;
1 cancelarie profesori;
1 birou Secretariat;
BAZA SPORTIVĂ
1 Teren de educație fizică și sport;
1 Sală de sport;
2 Vestiare prevăzute cu cabine de duș și toalete;
DOTĂRI ALE ȘCOLII CU APARATURĂ IT:

Nr. crt Denumire Număr echipamente
1 Calculatoare 50
2 Laptop 17
3 Tablete 2
4 Video proiector 14
5 Ecrane de proiecție 3
6 Instalație de sonorizare fixă 1
7 Instalație de sonorizare mobilă 1
8 Imprimante alb-negru și color 4
9 Multifuncțională profesională 1
10 Scanner 3
11 CD-player 3


cât mai bune.