Activitățile instructiv-educative din școală se desfășoară în condiții optime, la aceasta contribuind din plin resursele materiale care sunt mereu îmbunătățite, în funcție de cerințele specifice unui liceu tehnologic. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE
INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV:
SPAȚII DE FOLOSINȚĂ:
8 săli de clasă;
2 laboratoare;
2 ateliere interioare și 2 ateliere exterioare;
1 capelă;
1 bibliotecă;
1 sala de conferințe;
10 grupuri sanitare interioare (elevi, profesori)
1 zonă centrale termice;
1 spațiu întreținere/reparații;
3 spații de depozitare material didactic;
1 birou director;
1 cancelarie profesori;
1 birou Secretariat;
BAZA SPORTIVĂ
1 Teren de educație fizică și sport;
1 Sală de sport;
2 Vestiare prevăzute cu cabine de duș și toalete;
DOTĂRI ALE ȘCOLII CU APARATURĂ IT:

Nr. crt Denumire Număr echipamente
1 Calculatoare 50
2 Laptop 16
3 Tablete 2
4 Video proiector 14
5 Ecrane de proiecție 3
6 Instalație de sonorizare fixă 1
7 Instalație de sonorizare mobilă 1
8 Imprimante alb-negru și color 4
9 Multifuncțională profesională 1
10 Scanner 3
11 CD-player 3

DOTARE BIBLIOTECA ȘCOLARĂ:
10 vitrine cu peste 5998 de volume: cărți beletristică, de tehnică, dicționare, auxiliare didactice:
limba romana, matematică, fizică și chimie,
3119 de manuale clasele IX-XII. Valoarea totală
investită în biblioteca școlii este de 131 836 lei, valoarea nu cuprinde costul manualelor.
Valoarea manualelor se ridică la peste
77 000 lei ( manualele folosite din 2009 până în prezent).
Notă: nu s-a indexat valoare acestora ținându-se cont de inflație. Valoarea este cea
înregistrată din 2001 până în 2020 în inventarierea realizată.
DOTAREA ATELIERELOR ȘCOALĂ – conform Inventarului realizat la finalul anului
2020: dotarea atelierului de Electronică și automatizări cu aparatura necesară este de
59 095
lei iar a celui de instalații este de 56 551 lei.
Notă: nu s-a indexat valoare bunurilor ținându-se cont de inflație. Valoarea este cea
înregistrată din 2001 până în 2020.
Diferența de valoare a inventarului realizat în anii 2020 și 2019 este de:
659 919 lei – 593 308 lei = 66 611 lei.
Aceste sume reflectă că au fost investite în școală, pentru materiale didactice, sume
mari care ne permit realizarea și desfășurarea de activități instructiv-educative în condiții
cât mai bune.