Schema organizatorică a institutiei noastre ilustrează relațiile dintre angajații din cadrul unei organizației noastre. Organigrama unităţii, propusă de către director la începutul anului şcolar şi aprobată de către Consiliul de administraţie, stabileşte: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale.

Organigrama 2022 2023

Calendarul activităților școlare 2022-2023

Calendarul activitatilor scolare 2022-2023 actualizat în martie 2023