Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor din liceul nostru şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesori-elevi. Prin intermediul acestei forme de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativității în Consiliul de administrație, CEAC, etc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membrii Consiliului şcolar al elevilor în anul 2022-2023

Nr.
crt.
Nume şi prenume Clasa Responsabilităţi
1. Cojiță Denisa
Popa Carlos Florin
A IX-a A Membru
Membru
2. Mihăluț Rareș Emanuel
Doboș Alessio Claudio
A IX-a B Membru
Membru
3. Moisii Asăvoaei Bianca Maria
Cherecheș Andrei
A X-a A Membru
Membru
4. Mîrț Roxana Maria
Enășoaie Alexandra
A X-a B Membru
Membru
5. Dimișcă Darius
Gherghel Roberta
A XI-a A. Membru
Departamentul de cultură și educație
6.

Sîngeap Bianca 
Mihăluț Mădălina

Sescu Bianca

A XI-a B

Membru
Departamentul Concursuri școlare și extrașcolare

Președinte

7. Dăncuț Antonia
Ciobanu Leonard
A XII-a A Secretar
Membru
8. Mîrț Eduard
Gherghel Andreea Daniela
A XII-a B Vicepreședinte
Departamentul Sport și programe de tineret

 

Consilier Educativ,
Florin Dorcu