TEMELE CDL-urilor pentru anul școlar 2020-2021

  

          Următoarele CDL-uri sunt propuse de cadrele didactice din Liceul Tehnologic Sfântul Ioan  de La Salle, pentru anul școlar 2020-2021 după cum urmează:

 

Nr. crt.

Clasa

Domeniul de pregătire

Tema CDL

Propunător

1

a IX-a,

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Aplicaţii tehnologice în construcţii şi instalaţii

Inginer Ploșniță Traian

Maistru Bulgagiu Eugen

2

Electronică şi automatizări

Aplicaţii de bază în electronică și automatizări

Prof. Ifrim Cătălin,

Inginer Tutu Mihai

Inginer Tudorică Mihai

3

a X-a

 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Surse locale de preparare a apei calde menajere

Inginer Ploșniță Traian

Maistru Bulgagiu Eugen

4

Electronică şi automatizări

Electronică aplicată

Inginer Tudorică Mihai,

Inginer Tutu Mihai

Prof. Ifrim Cătălin

5

a XI-a

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Tehnologii moderne folosite instalații

Inginer Ploșniță Traian

6

Electronică şi automatizări

Operarea și programarea senzorilor, actuatorilor și roboților

Prof. Farcaș Lidia Cerasela

7

a XII-a

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Izolații hidrofuge folosite în construcții

Inginer Ploșniță Traian

8

Electronică şi automatizări

Acționări electrice de curent continuu și alternativ

Inginer Tutu Mihai

Inginer Pitirici Loredana

 

 

DIRECTOR,

IŞTOC CRISTINA