În cadrul unei unități de învățământ, comisiile de lucru se constituie din membrii comunității educative, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite, pe arii curriculare sau alte interese profesionale. Activitatea comisiei este coordonată de responsabilul comisiei, ales de către membrii comisiei și validat de consiliul de administrație al unității.