Personalul didactic cuprinde persoanele din unitatea de învățământ responsabile cu instrucția și educația tinerilor care ni s-au încredințat spre ai forma profesional, uman și moral. Sunt persoane care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale și sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției.

Consiliul profesoral
- Iştoc Cristina – profesor titular pe catedra de chimie – director; gradul didactic I;
-
Ghiurca Vicenţiu – profesor titular pe catedrele de istorie – religie; gradul didactic II;
-
Dorcu Florin Cătălin – profesor titular pe catedra de limbă și literatura română;
doctorat echivalat grad I;
- Enea 
Blaj Alina Simona – profesor titular pe catedrele de limbă engleză și geografie; gradul
didactic I;
-
Jose Maria Barcos – profesor voluntar limba spaniolă;
-
Cercel Teofilia - profesor titular pe catedra de matematică; gradul didactic I;
-
Farcaș Lidia Cerasela – profesor titular pe catedra de fizică; definitivat; doctorand
-
Cochior Camelia – profesor suplinitor pe catedra de biologie; gradul didactic I;
-
Tihulcă Cecilia Ana – profesor suplinitor pe catedra de chimie; gradul didactic I;
-
Polak Mihail Bogdan – profesor suplinitor pe catedra de ed. fizică; gradul didactic I;
-
Iftime Ovidiu Dumitru – profesor discipline socio-umane; doctorat echivalat grad I;
-
Ifrim Constantin Cătălin – profesor TIC și discipline tehnice: Electronică și automatizări; gradul
didactic I;
-
Tutu Mihai – profesor suplinitor ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări;
definitiv;
-
Tudorică Mihai – profesor titular ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări;
gradul didactic I;
-
Ploşniţă Traian Ciprian – profesor suplinitor ing. discipline tehnice: Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice; gradul didactic II;
-
Bulgagiu Eugen – maistru discipline tehnice: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
gradul didactic II;
-
Ciobanu Daniel – profesor suplinitor religie romano-catolică; debutant;
-
Ploșniță Lăcrămioara – profesor suplinitor ing. discipline tehnice: Electronică și
automatizări; gradul didactic I;
-
Stanciu Mirela – consilier școlar; gradul didactic I;


STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR
- Doboș Angela Cristina – secretar;
-
Bulai Cecilia – contabil cu statut de voluntar;
-
Iştoc Mihai – întreţinător clădiri;
-
Hazi Maricica – femeie de serviciu;