Personalul didactic cuprinde persoanele din unitatea de învățământ responsabile cu instrucția și educația tinerilor care ni s-au încredințat spre ai forma profesional, uman și moral. Sunt persoane care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale și sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției.

Consiliul profesoral
- Iştoc Cristina – profesor titular pe catedra de chimie – director; gradul didactic I;
-
Ghiurca Vicenţiu – profesor titular pe catedrele de istorie – religie; gradul didactic II;
-
Dorcu Florin Cătălin – profesor titular pe catedra de limbă și literatura română;
doctorat echivalat grad I;
- Enea 
Blaj Alina Simona – profesor titular pe catedrele de limbă engleză și geografie; gradul
didactic I;
-
Jose Maria Barcos – profesor voluntar limba spaniolă;
-
Cercel Teofilia - profesor titular pe catedra de matematică; gradul didactic I;
-
Farcaș Lidia Cerasela – profesor titular pe catedra de fizică; definitivat; doctorand
-
Cochior Camelia – profesor suplinitor pe catedra de biologie; gradul didactic I;
-
Tihulcă Cecilia Ana – profesor suplinitor pe catedra de chimie; gradul didactic I;
-
Polak Mihail Bogdan – profesor suplinitor pe catedra de ed. fizică; gradul didactic I;
-
Iftime Ovidiu Dumitru – profesor discipline socio-umane; doctorat echivalat grad I;
-
Ifrim Constantin Cătălin – profesor TIC și discipline tehnice: Electronică și automatizări; gradul
didactic I;
-
Tutu Mihai – profesor suplinitor ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări;
definitiv;
-
Tudorică Mihai – profesor titular ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări;
gradul didactic I;
-
Ploşniţă Traian Ciprian – profesor suplinitor ing. discipline tehnice: Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice; gradul didactic II;
-
Bulgagiu Eugen – maistru discipline tehnice: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
gradul didactic II;
-
Ciobanu Daniel – profesor suplinitor religie romano-catolică; debutant;
-
Ploșniță Lăcrămioara – profesor suplinitor ing. discipline tehnice: Electronică și
automatizări; gradul didactic I;
-
Stanciu Mirela – consilier școlar; gradul didactic I;


STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR
- Doboș Angela Cristina – secretar;
-
Bulai Cecilia – contabil cu statut de voluntar;
-
Iştoc Mihai – întreţinător clădiri;
-
Hazi Maricica – femeie de serviciu;

Parteneriatul educațional este un proces complex ce presupune cooperarea și colaborarea unor categorii foarte diverse de persoane fizice sau juridice care au sau nu legătură directă cu domeniul educaţiei. Pentru a răspunde cerinţelor sociale şi comunitare şi principiilor parteneriatului, şcoala trebuie să-şi orienteze întregul demers educativ asupra elevului pentru a-l forma profesional, uman și moral.

Congregația „Frații Școlilor Creștine”, din România, are în Dieceza de Iași două comunități, cu două opere social-educative, una în localitatea Pildești, din județul Neamț: Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle, și alta în orașul Iași: Casa de tip familial Căminul La Salle.


Comunitatea La Salle din Iași este alcătuită din trei Frați:  Fr. Thomas Bilocca, din Malta, fr. Juan Barrera Ruiz, din Spania și fr. Iosif Beda, din România.

 Activitatea principală a comunității este aceea de a susține Casa de tip familial „Căminul La Salle”.

Casa de tip familial „Căminul La Salle” oferă asistență și sprijin de tip familial unui grup de maxim 12 copii sau tineri speparați sau în pericol de a fi separați de părinți lor. Aceștia provin din familii cu probleme: unii sunt orfani, alții se află în situații de risc social, eșec școlar, abandonați de părinți sau din familii dezorganizate.  Toți beneficiarii centrului vin la Cămin după o decizie oficială din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului.

 Beneficiarilor le sunt asigurate cazarea, masa, transportul. Sunt integrați din punct de vedere școlar și profesional. Sunt educați să se pregătească pentru viața independentă după ce vor deveni majori. De asemenea beneficiarilor care pleacă din centru fie prin reintegrare în familie, fie prin integrare în societate după împlinirea vârstei de 18 ani, li se oferă sprijin și consiliere.

În cei 18 ani de funcționare a Centrului, din 2003 până astăzi, Căminul La Salle a oferit sprijin și ajutor la 72 de beneficiari.

Suntem recunoscători tuturor binefăcătorilor care sprijină Casa de tip familial „Căminul La Salle”. Pentru cei care doresc să contribuie și să sprijine această operă educativă o pot face fie în mod direct, fie folosind următoarele date bancare:

 

Titular: ASOCIAŢIA „INSTITUTUL SF. IOAN DE LA SALLE”

Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (B.C.R.) – IASI

Cod Iban:

LEI: RO53 RNCB 0178 0110 9344 0001

 

Adresa: Str. Aeroportului, 1, 700384, Iaşi;

tel. 0232/211077; fax 0232/212126;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;