BNE AȚI VENIT!                                                                         (Săptămâna 1)

LUNI

Dragi elevi, bine ați venit în anul școlar 2023-2024! Vă mulțumim că ați început deja să umpleți culoarele și sălile de clasă cu zâmbetul și bucuria voastră, dar și cu prietenia, entuziasmul și dorința voastră de a progresa, și asta nu oricum, ci împreună. Nimic nu egalează faptul de a fi și de a face ÎMPREUNĂ această aventură în care protagonistul este unul fiecare dintre voi. Vă invităm să vă bucurați anul acesta de fiecare coleg/colegă, pentru că este un dar inestimabil, să vă bucurați de tot ceea ce vă înconjoară, să vă bucurați de micile sau marile reușite. Așadar, curaj la drum și mult succes în noul an școlar!

MARŢI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, printre emoțiile de început de an școlar trebuie să aveți, și dacă nu, trebuie să vă creați o motivație profundă care să ghideze energiile și eforturile voastre spre reușită și succes. Întrebări precum: De ce veniți la școală?, În ce domeniu ați vrea să performați anul acesta?, Ce vă propuneți să îmbunătățiți anul acesta? sunt doar câteva întrebări ajutătoare care hrănesc motivația sănătoasă care asigură succesul și bucuria elevului. Dacă anul trecut motoul ne-a ajutat să descoperim secretul eficienței muncii în echipă, împreună, motoul din acest an școlar, care se intitulează: Mulțumesc!, vrea să ne descopere secretul unei fericiri profunde. Nu întâmplător spunem că Mulțumesc este un cuvânt magic. Ce vă spune vouă cuvântul Mulțumesc? Pentru ce mulțumim noi de obicei? Sau pentru ce uităm noi să mulțumim?

MIERCURI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, ne bucurăm că am primit o nouă zi din viața noastră și ce frumos că o începem împreună, aici, la liceu, chiar în prezența lui Dumnezeu! O nouă zi: ce dar minunat! Răspunsul nostru la darurile pe care le primim îmbracă forma lexicală de Mulțumesc, care traduce atitudinea noastră profundă de recunoștință, mulțumire și gratitudine pentru cele primite. Tocmai acestea sunt valorile pe care ne vom strădui să le descoperim și să le practicăm mai mult anul acesta, pentru că o inimă recunoscătoare este mereu plină de bucurie, de energie pozitivă și de succes. Pentru ce sau pentru cine sunteți voi recunoscători astăzi? 

JOI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, așa cum am văzut, motoul din acest an se intitulează Mulțumesc! Posterul, aflat la afișierul clasei, este foarte simplu. Apar cuvântul Mulțumesc!, anul școlar în care ne aflăm, 2023-2024, și logoul La Salle, care ne amintește că facem parte din marea familie La Salle, prezentă, prin instituțiile sale școlare și universitare, în peste 80 de țări, cu peste un milion de elevi și studenți. Mai sunt prezente diferitele dreptunghiuri multicolore care vor să ne reprezinte pe unul fiecare dintre noi: cu toții suntem diferiți, dar frumoși. Aceste spații sunt goale. Pe parcursul anului școlar se vor umple cu acele persoane, lucruri și valori care au făcut să fiți ceea ce sunteți astăzi și de care vă bucurați enorm. Vă puteți imagina deja ce veți scrie! Sunt enorm de recunoscător pentru...

 

VINERI

Evanghelia duminicii a XXIV–a de peste an:  Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,21-35

În acel timp, Petru, apropiindu-se, i-a zis lui Isus: „Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? De şapte ori?” Isus i-a spus: „Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte. De aceea, împărăţia cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi. Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanţi. Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soţia, copiii şi tot ce avea şi să achite datoria. Atunci, servitorul s-a prosternat în faţa lui, zicându-i: «Stăpâne, ai răbdare cu mine şi-ţi voi restitui totul!» Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece şi i-a iertat datoria. Dar ieşind, servitorul acela s-a găsit cu unul care era servitor împreună cu el şi care îi datora o sută de dinari. Înşfăcându-l, îl strângea de gât, spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi eşti dator!» Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl implora zicându-i: «Ai răbdare cu mine şi îţi voi restitui!» Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers şi l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria. Văzând deci ceilalţi servitori cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au povestit stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul lui, i-a zis: «Servitor rău, ţi-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia să te înduri şi tu de cel care este servitor ca şi tine aşa cum eu m-am îndurat de tine?» Şi, mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria. Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă”. Cuvântul Domnului

 

MULȚUMESC! – UN DAR MINUNAT!                                     (Săptămâna 2)

LUNI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, cu un singur cuvânt MULȚUMESC! putem spune atât de multe lucruri. În spatele acestui mic cuvânt simțim cum se ascunde ceva valoros, un mare DAR, atât pentru cei care îl spun, cât și pentru cei care îl aud. La auzul cuvântului MULȚUMESC!, simțim noi o mulțumire interioară? Suntem atenți la vibrațiile inimii noastre? Știm noi să ne uităm la micile detalii din jurul folosirii acestui cuvânt? Avem noi o inimă deschisă pentru a ne lăsă plăcut surprinși de magia lui MULȚUMESC? Pentru 30 de secunde să ne oprim și să ne gândim la viața noastră, la tot ceea ce primim de la ceilalți, inclusiv de la mama NATURĂ sau de la casa noastră comună, PĂMÂNT. Ce  sentimente ne copleșesc? 

MARŢI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, când conștientizăm darurile minunate pe care le-am primit și încă le mai primim, răspunsul nostru natural este unul de apreciere și recunoștință. La fel de natural, fără să ne dăm seama, facem imediat trecerea de la apreciere și recunoștință la generozitate. Cine nu vrea să dăruiască ce e mai bun celorlalți, celor pe care îi iubim, lumii în care trăim? Dacă există ceva care mă face fericit, de ce să nu-l împărtășesc și cu alții? A simți generozitate și a fi generos înseamnă să vrei să dăruiești și altora toate aceste daruri pe care le primim zi de zi. A mulțumi, a fi recunoscător și a fi generos sunt semne clare de iubire care ne apropie de visul și mesajul lui Isus care ne spune: "Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi!". Simțim noi cum recunoștința ne face mai generoși?

MIERCURI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.)

Dragi elevi, recunoștința nu este doar un simplu gest sau o formă de politețe, ci o atitudine vitală care poate transforma lumea. Cum putem avea un indiciu că este așa? Pentru că recunoștința ne conduce mereu în timpul prezent, care este universul binefăcător al lui Dumnezeu. Putem fi recunoscători și mulțumiți pentru lucrurile din trecut sau pentru anumite lucruri din viitor, dar putem fi recunoscători și plini de gratitudine doar în prezent. Recunoștința ne deschide la darul minunat al prezenței lui Dumnezeu. Tocmai de aceea recunoștința, mulțumirea și gratitudinea sunt cele mai simple și profunde exerciții spirituale practicate în toate religiile. Când suntem recunoscători și practicăm recunoștința, simțim noi efectele binefăcătoare ale acestor exerciții? 

JOI

ÎNCEPUTUL ZILELOR LASALLIENE DEDICATE PĂCII 

VINERI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.)

Evanghelia duminicii a XXV–a de peste an:  Ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,1-16a

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: "Împărăţia cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineaţă ca să tocmească lucrători în via sa. După ce s-a înţeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. Ieşind la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă şi le-a spus: «Mergeţi şi voi în vie şi ceea ce este drept vă voi da!» Iar ei au plecat. Din nou a ieşit pe la ceasul al şaselea şi la al nouălea şi a făcut la fel. Apoi a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea şi a găsit pe alţii stând şi le-a spus: «De ce staţi aici toată ziua degeaba?» I-au spus: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». El le-a zis: «Mergeţi şi voi în vie!» Când s-a lăsat seara stăpânul viei a spus administratorului său: «Cheamă lucrătorii şi dă-le plata, începând de la cei din urmă şi până la cei dintâi». Venind cei de la ceasul al unsprezecelea, au primit câte un dinar. Venind apoi primii, se gândeau că vor primi mai mult, dar au primit şi ei câte un dinar. Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului casei, zicând: «Aceştia din urmă au lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe noi, care am suportat greutatea zilei şi arşiţa». Dar el, răspunzând unuia dintre ei, a zis: «Prietene, nu te nedreptăţesc. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? Ia ceea ce este al tău şi du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă ca şi ţie. Nu-mi este permis oare să fac ceea ce vreau cu ceea ce este al mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?» Astfel, ultimii vor fi primii". Cuvântul Domnului

 

PACEA ESTE LA ÎNDEMÂNA NOASTRĂ                                                        (Săptămâna 3)

LUNI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, suntem în luna dedicată de către tinerii lasallieni reflecțiilor și rugăciunilor pentru pace.  Pacea este la îndemâna noastră. Ea este un dar, însă și un rod al eforturilor noastre umane. Nu este suficient doar să implorăm pacea, ci e nevoie să facem și noi ceva concret. Pentru a putea visa și experimenta pacea universală, trebuie mai întâi să colaborăm la realizarea unui climat armonios în familia noastră, în clasa și școala noastră. Ba, mai mult, trebuie să cultivăm pacea și cu noi înșine, în interiorul nostru. Ne putem întreba: cum voi cultiva eu astăzi pacea în clasa mea, în grupul meu de prieteni, în familia mea, în inima mea?


MARŢI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, pacea începe de la noi înșine. Atunci când simțim pace în sufletul nostru, atitudinea de liniște, calm și bunăvoință se răsfrânge automat în mod generos și asupra celorlalți. Și când se petrece acest lucru, cei agresivi și violenți renunță la ostilități și la atitudinile lor negative. Acesta este un proces, pe care este posibil ca fiecare dintre noi să-l fi experimentat măcar o data în prezența unei persoane pacifiste. Pacea este un limbaj universal, care este aplicabil tuturor și care poate fi experimentat de toata lumea. Ne putem întreba: voi încerca și eu să folosesc limbajul păcii, să trăiesc și să răspândesc în jurul meu liniște, calm și bunăvoință? 

MIERCURI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, astăzi în familia lasalliană îl sărbătorim pe Fericitul Frate francez Scubilion Rousseau, care a trăit între 1797 – 1867. Ajungând misionar în Africa, și-a dedicat întreaga viață eliberării sclavilor negri din insula Reunion. A apărat drepturile lor, s-a străduit pentru accesul lor gratuit la educație și școală și a lucrat mult pentru armonie și pace între diferitele triburi existente, respectiv între diferitele clase sociale care populau insula. Astăzi, ca semn de recunoștință, icoana lui este la loc de cinste în toate familiile băștinașilor. Ne putem întreba: cum rezolv eu conflictele în clasă sau între prieteni? Căut eu drumul dreptății și al adevărului? Mă ridic eu împotriva oricărei forme de nedreptate? 

JOI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Dragi elevi, în culturile semitice: la evrei, la arabi, precum și în multe din tradițiile culturale africane este o obișnuință ca salutul lor să fie: pace ție sau pacea să fie cu tine! Această experiență denotă importanța păcii pentru viața noastră: acolo unde este pace, se întrunesc condițiile necesare pentru progres și bunăstare. Cu alte cuvinte, pacea ne conduce la fericire Nu întâmplător Isus îi numește fericiți pe cei care lucrează pentru pace: “Fericiți făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.” (Mt 5:9). Ne putem întreba: sunt eu un făuritor de pace? Am intervenit vreodată pentru a restabili pacea? Cum am procedat? Am simțit ulterior mulțumire interioară?

VINERI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,28-32

În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor şi bătrânilor poporului: "Ce părere aveţi? Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul şi i-a zis: «Fiule, du-te azi şi lucrează în vie!»  El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău şi s-a dus. A venit apoi la celălalt şi i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Da, Doamne», dar nu s-a dus. Care dintre aceştia doi a făcut voinţa tatălui?" I-au spus: "Primul". Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii, dar nu aţi crezut în el, însă vameşii şi desfrânatele l-au crezut. Voi însă, deşi aţi văzut, nici măcar după aceea nu v-a părut rău, ca să credeţi în el". Cuvântul Domnului 

 

Octombrie - luna Sfântului Rozariu                                                                    (Săptămâna 4)

LUNI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Dragi elevi, ieri am început luna octombrie, lună dedicată Sfântului Rozariu. Sâmbătă, 7 octombrie, Biserica Catolică o comemorează pe Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului. Este o ocazie bună pentru a reflecta și noi asupra acestei rugăciuni. Cuvântul „rozariu” provine de la coroana de trandafiri. Aceşti trandafiri erau un simbolul rugăciunii „frumoase” și „înmiresmate”, adresate Mariei. Pentru o recitare mai uşoară s-a adoptat şiragul, care se folosea deja pentru devoţiuni asemănătoare. Mișcarea circulară care se face, folosind fiecare boabă a rozariului, simbolizează călătoria spirituală a creştinului spre Dumnezeu. Ne putem întreba: Când m-am rugat ultima dată Rozariu? Vă invit astăzi se vă rugați primul mister de bucurie în care medităm vizita îngerului Gabriel la Fecioara Maria.


MARŢI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Rugăciunea Bucură-te, Marie se repetă de 53 de ori atunci când ne rugăm Rozariu. Prin Rozariu, creştinul dobândește belșug de haruri, ca şi cum le-ar primi din însăși mâinile Maicii Domnului şi contribuie astfel la o rodnică și binevenită evanghelizare. Considerată ca un lanţ suav care ne leagă de Dumnezeu, ca un mijloc de promovare a păcii şi păstrare a fericirii şi unităţii familiei, rugăciunea Rozariului este cu adevărat o comoară ce trebuie mereu redescoperită. Ne putem întreba: Sunt conștient de puterea acestei rugăciuni? Vă invit astăzi să meditați primul mister de durere: Agonia lui Isus în grădina Măslinilor. 

MIERCURI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). În secolul al XIII-lea, călugării cistercieni au elaborat, plecând de la acest şirag, o nouă rugăciune pe care au numit-o „Rozariu”, deoarece o asemănau cu o coroană de trandafiri mistici oferiţi Fecioarei Maria. Această devoțiune a căpătat o popularitate prin aportul adus de sfântul Dominic, care, conform tradiţiei, în anul 1214 a primit primul rozariu de la Sfânta Fecioară Maria. Forma şi modul în care se recită Rozariu astăzi de către Biserică a fost inspirat şi sugerat de către Sfânta Fecioară ca un mijloc de convertire pentru cei necredincioşi şi păcătoşi. Vă invit astăzi să vă rugați primul mister de slavă pentru întoarcerea păcătoșilor: Învierea lui Isus din morți. 

JOI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). În secolele XIX şi XX, în apariţiile de la Lourdes şi Fatima, Sfânta Fecioară Maria recomanda rugăciunea zilnică a Rozariului copiilor cărora le-a apărut. Mai mulţi papi au susţinut devoţiunea mariană; după papa Leon al XIII-lea, numit „Papa Rozariului”, toţi papii au recomandat această rugăciune, îmbogăţind-o cu indulgenţe. Paul al VI-lea în Exortaţia apostolică Marialis Cultus: a numit Rozariul „învățătura pe scurt a întregii Evanghelii, pentru că din Evanghelie își trage cunoașterea tainelor și a formulelor sale principale”. Vă invit astăzi să vă rugați primul mister de lumină pentru familiile voastre: Botezul lui Isus în râul Iordan. 

VINERI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,33-43

În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor şi bătrânilor poporului: „Ascultaţi o altă parabolă: era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori, ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis, pe altul l-au bătut cu pietre. A trimis din nou alţi servitori, mai numeroşi decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei, zicându-şi: «De fiul meu le va fi ruşine». Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem, ca să avem moştenirea lui!» Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie şi l-au ucis. Aşadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori? I-au zis: „Pe acei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit”. Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au dispreţuit-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri»? De aceea, vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite”. Cuvântul Domnului

 

 Octombrie - luna misiunilor                                                                           (Săptămâna 5)

LUNI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Dragi elevi, luna octombrie nu este numai luna Sfântului Rozariuc, ci și luna misiunilor. Într-unul dintre mesajele sale, Papa Francisc scria: „Fiecare bărbat și femeie este o misiune și acesta este motivul pentru care ajunge să trăiască pe pământ. A fi atrași și a fi trimiși sunt cele două mișcări pe care inima noastră, mai ales când este tânără ca vârstă, simte cum forțe interioare ale iubirii promit viitor și împing înainte existența noastră. Nimeni ca tinerii nu simte cât de mult viața erupe și atrage. [...] Fiecare dintre noi este chemat să reflecteze asupra acestei realități: Eu sunt o misiune pe acest pământ și pentru aceasta mă aflu în această lume”. Suntem noi conștienți de misunea pe care o avem pe pământ? Ne-am întrebat vreodată de ce ne-a creat Dumnezeu? Vă invit săptămâna aceasta să reflectați asupra misiunii voastre în aceasta viață.


MARŢI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Papa Francisc susține că Biserica, vestind ceea ce a primit gratuit, poate împărtăși cu voi, tinerii, calea și adevărul care conduc la sensul trăirii pe acest pământ. Isus Cristos, mort și înviat pentru noi, se oferă libertății noastre și o provoacă să caute, să descopere și să vestească acest sens adevărat și deplin. Dragi tineri, nu vă fie frică de Cristos și de Biserica sa! În ei se află comoara care umple viața de bucurie. Vă spun asta din experiență: grație credinței am găsit fundamentul viselor mele și forța de a le realiza. Am văzut multe suferințe, multe sărăcii care desfigurează fețele atâtor frați și surori. Și totuși, pentru cel care stă cu Isus, răul este provocare de a iubi tot mai mult. Ne putem întreba: Ce rol ocupă Cristos în viața noastră? Misiunea noastră pe acest pământ are legătură cu credința sau doar cu propriile plăceri? 

MIERCURI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Propagarea credinței prin atracție cere inimi deschise, dilatate de iubire, susține Papa Francisc. Nu este posibil să se pună limite iubirii: iubirea este mai tare ca moartea. Și această expresie generează întâlnirea, mărturia, vestirea; generează împărtășirea în caritate cu toți cei care, departe de credință, se arată indiferenți față de ea, uneori adversari și contrari. Ambiente umane, culturale și religioase încă străine de Evanghelia lui Isus și de prezența sacramentală a Bisericii reprezintă periferiile extreme, „marginile pământului”, spre care sunt trimiși discipolii săi misionari, cu certitudinea că îl au mereu cu ei pe Domnul lor. În asta constă ceea ce numim missio ad gentes. Suntem noi modele de credință pentru cei din jur? Punem limite iubirii față de aproapele sau îl vedem pe Cristos în celălalt indiferent de religie, culoare sau statut social? 

JOI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Papa Francisc susține că sunt mulți tineri care găsesc, în voluntariatul misionar, o formă pentru a-i sluji pe „cei mai mici”, promovând demnitatea umană și mărturisind bucuria de a iubi și de a fi creștini. Aceste experiențe ecleziale fac în așa fel încât formarea fiecăruia să nu fie numai pregătire pentru propriul succes profesional, ci să dezvolte și să îngrijească un dar al Domnului pentru a-i sluji mai bine pe alții. Aceste forme lăudabile de slujire misionară temporară sunt un început rodnic și, în discernământul vocațional, pot să vă ajut să decideți pentru dăruirea totală de voi înșivă ca misionari. Ne putem întreba: Eu cât m-am implicat în campania din școală prin care strângem alimente pentru bătrâni? Nu trebuie să mergem în Africa pentru a fi misionari, ci să îi ajutăm pe cei de lângă noi. Vă invit să fiți generoși, să fiți misionari. 

VINERI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,1-14

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit arhiereilor şi fariseilor în parabole, zicând: „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său. Şi i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă. Însă ei nu au voit să vină. A trimis din nou alţi servitori, zicându-le: «Spuneţi celor invitaţi: Iată, am pregătit ospăţul; taurii mei şi animalele îngrăşate sunt tăiate şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă!» Dar ei nu au luat în seamă şi s-au dus: care la ogorul său, care la negustoria lui; iar ceilalţi i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit şi i-au ucis. Atunci regele a fost cuprins de mânie şi, trimiţând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o. Apoi a spus servitorilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei chemaţi nu au fost vrednici. Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă». Servitorii aceia au ieşit pe drumuri şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni, şi sala de nuntă s-a umplut. Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei care stăteau, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici neavând haina de nuntă?» El a amuţit. Atunci regele a zis slujitorilor: «Legaţi-i picioarele şi mâinile şi aruncaţi-l afară în întuneric! Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi»”. Cuvântul Domnului

 

Octombrie - Importanța carității                                                                                        (Săptămâna 6)

LUNI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Dragi elevi, de câteva săptămâni an început în școală o campanie de voluntariat, prin care strângem alimente pentru bătrânii de la Butea. Aș dori ca în această săptămână să medităm asupra importanței carității. Caritatea înseamnă iubire față de aproapele. Sfântul Ioan de La Salle scria într-una dintre meditațiile sale: „Sfântul Francisc i-a iubit atât de mult pe săraci încât le dădea cu plăcere de pomană în orice ocazie şi nu putea să refuze pe nimeni dintre cei care îi cereau, pentru că îl vedea pe Isus Cristos în persona lor şi pentru că era convins că binele pe care li-l făcea lor, îl făcea lui Isus Cristos însuşi. Să ne întrebăm: M-am implicat în această campania? Am renunțat la bunul meu pentru a-i ajuta pe ceilalți? 

MARŢI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Sfânta Tereza de Calcutta scria: „Important nu e cât facem, ci mai degrabă iubirea pe care o punem în ceea ce facem. Isus nu a spus: Iubiţi lumea întreagă, ci a spus: Iubiţi-vă unul pe altul. Iubim doar câte unul pe rând. Dacă cineva se uită la cantitate, se pierde. Şi în timp ce vorbeşte despre foame, cineva lângă el moare. Foamea nu e numai după pâine. Există foame de iubire. De a fi iubiţi. De a iubi. Teribilă foame e foamea de iubire! Singurătatea: O altă foame teribilă!”. Dragi elevi, este important ca atunci când facem un bine să-l facem din iubire. Ne putem întreba: Îmi pasă mie de suferința celorlalți? Sunt capabil să le vin în ajutor oferindu-le puțin din ceea ce am? 

MIERCURI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Sfânta Margareta, regina Scoției, avea pentru săraci o iubire extraordinară. În fiecare dimineaţă ea se ocupa de instruirea copiilor săraci, iar apoi le dădea să mănânce. Şi cum în ei îl cinstea pe Isus Cristos, se punea în genunchi pentru a-i servi. Ea şi soţul ei hrăneau trei sute de săraci în propria lor sală. Se spune chiar că lua de la soţul ei regele, care i-o permitea cu plăcere, bani pentru a da de pomană şi că trimitea deseori la ţară să i se aducă informaţii despre mizeria săracilor pentru a le uşura pe cât posibil suferinţa. Dragi elevi, noi nu trebuie să facem gesturi mărețe, ci trebuie să venim în ajutorul celor nevoiași, implicându-ne și oferind ceea ce avem. Suntem dispuși să renunțăm astăzi la ceva pentru ei? 

JOI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.). Evanghelia spune că la sfârșit Dumnezeu ne va judeca nu pentru păcatele noastre, ci pentru iubirea noastră. Celor de la dreapta sa le va spune: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-ați dat de băut; am fost străin și M-ați primit; am fost gol și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță și ați venit pe la Mine.” Nouă ce ne va spune Isus la sfârșitul vieții? Ne va chema în împărăția lui sau ne renega? Dragi elevi, campania se apropie de final. Mai aveți puțin timp pentru a vă implica. 

VINERI

La începutul acestei noi zile, să ne amintim că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Să-l adorăm! (pauză 5-6 sec.).

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,15-21

În acel timp, fariseii s-au dus să ţină sfat, ca să-l prindă pe Isus în vorbă. Şi i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii, ca să-i spună: „Învăţătorule, ştim că eşti sincer şi înveţi cu adevărat calea lui Dumnezeu: nu ţii seamă de nimeni, căci nu te uiţi la faţa omului. Spune-ne, aşadar, ce părere ai: este permis sau nu a da tribut cezarului?” Dar Isus, cunoscând răutatea lor, le-a zis: „Ipocriţilor, de ce mă ispitiţi? Arătaţi-mi moneda tributului!” Iar ei i-au adus un dinar. El le-a zis: „Ale cui sunt imaginea aceasta şi inscripţia?” I-au zis: „Ale cezarului”. Atunci le-a zis: „Daţi-i, aşadar, cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!” Cuvântul Domnului

 

Cele mai vizionate

1

Absolvenți 2021

3

APĂ PENTRU AFRICA

Reflecții de dimineață